Dzień Seniora

Dzień Seniora

Dzień Seniora odbył się w Spółdzielczym Klubie „Tęcza”. Organizatorami byli  Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza”. Seniorzy wysłuchali koncertu, w którym wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Turku przygotowani przez Joannę Tomaszewską oraz soliści ze Studia Piosenki Miejskiego Domu Kultury w Turku. Zdjęcia archiwum MBP