Porady

Czynsze
Ogólne

Możesz załatwić wiele spraw związanych udając się do naszego lokalnego Biura Administracji na Os. Wyzwolenia 2 (klatka F) w godzinach od 7.00 do 10.00 - tel. 63 280 35 03.

Telewizja / internet

W przypadku zmiany pakietu na najwyższy należy podpisać deklarację w biurze Sp-ni pokój nr 4.
W przypadku zmiany pakietu z mini na średni lub ze średniego na mini należy złożyć podanie również w biurze Sp-ni pokój nr 4.

Awarie

Zgłosić awarię do Działu Technicznego.

Zgłosić awarię do Działu Technicznego.