Spółdzielnia

Spółdzielnia dzisiaj:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” w Turku liczy 4.063 członków.

Posiada 4.004 lokale mieszkalne  zarządzane przez Spółdzielnię.

Liczba lokali użytkowych wraz z garażami zarządzanymi przez Spółdzielnię to 717.

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych zarządzanych przez Spółdzielnię w m2 – 196.853,12

Powierzchnia lokali użytkowych wraz z garażami zarządzanych przez Spółdzielnię w m2 – 15.316,43

Spółdzielnia administruje także budynkami mieszkalnymi położonymi w Uniejowie.

W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” znajdują się budynki położone na uliach:

ul. Spółdzielców, ul. Kączkowskiego, ul.Składkowskiego 1, ul. Orzeszkowej 1, 3, 5, ul. Kościuszki 10, 12, 14,

ul. Milewskiego 2, 4, al. J. Piłsudskiego 3, ul. Browarna 3, ul. Kolska Szosa 7a, 12, 14,

ul. Wyszyńskiego 5, ul. P.O.W. 8, os. Wyzwolenia.

Spółdzielnia dysponuje także Osiedlowym Klubem „Tęcza” na os. Spółdzielców.