Władze

user

Zdzisław Jezierski

Prezes Zarządu

Krzysztof Oleksy

Zastępca Prezesa Zarządu

d/s Finansowo – Ekonomicznych

Główny Księgowy

Marcin Kwiatkowski

Zastępca Prezesa Zarządu

d/s eksploatacji

Rada Nadzorcza SM “TĘCZA” W TURKU (2016-2019)

Mosiężny Michał – PRZEWODNICZĄCY

Badyński Marcin – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

Dawidczyk Halina Małgorzata – SEKRETARZ

Urbaniak Cecylia – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

Fret-Płóciennik Katarzyna – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI GZM

Gryczyński Franciszek – CZŁONEK KOMISJI GZM

Fabian Zenon – CZŁONEK KOMISJI GZM

Kasprzak Zbigniew

Pabjan Jacek

Rosiak Wanda

Stawska Dagmara – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

Sztrymer Bożena – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ