Władze

user

Zdzisław Jezierski

Prezes Zarządu

Krzysztof Oleksy

Zastępca Prezesa Zarządu

d/s Finansowo – Ekonomicznych

Główny Księgowy

Marcin Kwiatkowski

Zastępca Prezesa Zarządu

d/s eksploatacji

Rada Nadzorcza SM “TĘCZA” W TURKU (2016-2019)

Michał Mosiężny – PRZEWODNICZĄCY

Marcin Badyński – Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

Halina Małgorzata Dawidczyk – SEKRETARZ

Wanda Rosiak – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

Katarzyna Fret- Płóciennik – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI GZM

Franciszek Gryczyński – CZŁONEK KOMISJI GZM

Zenon Fabian – CZŁONEK KOMISJI GZM

Zbigniew Kasprzak

Jacek Pabjan

Dagmara Stawska – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

Bożena Sztrymer – CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ