INFORMACJA

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” w Turku przypomina
mieszkańcom, że zgodnie z postanowieniem § 14 pkt 2
obowiązującego Regulaminu porządku domowego i współżycia
mieszkańców zakazane jest wyrzucanie z okien i balkonów śmieci,
odpadków, pokarmu w postaci chleba, makaronu, ziemniaków itp.
Wszelkie wyrzucane odpady kuchenne są źródłem pożywienia dla
ptaków, a także gryzoni i negatywnie wpływają na estetykę terenów
zieleni osiedlowej.
Wspólnie dbajmy o właściwy wygląd zieleni osiedlowej
wynosząc śmieci i wszelkie inne odpady spożywcze do pojemników.