Informacja

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” w Turku zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Turku przedstawia poniżej zasady bezpiecznego postępowania z instalacją gazu butlowego propan – butan:
1) butli z gazem nie wolno stawiać w pobliżu źródła ciepła oraz w miejscach nasłonecznionych np. balkonach,
2) nie wolno przechowywać butli w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu terenu – w tym również w piwnicach,
3) nie należy samodzielnie dokonywać przelewania gazu propan – butan do innej butli oraz napełniania butli gazem w nielegalnych rozlewniach,
4) w pomieszczeniu, w którym stosowane są urządzenia na gaz płynny powinna sprawnie działać wentylacja mechaniczna,
5) w przypadku wyczucia ulatniającego się gazu należy:
– nie używać otwartego ognia i nie palić papierosów,
– nie włączać urządzeń elektrycznych oraz oświetlenia,
– nie posługiwać się telefonem, w tym również komórkowym,
– zamknąć zawór butli,
– otworzyć szeroko okna i drzwi, aby wywietrzyć pomieszczenie,
6) jeśli nie ma możliwości wykrycia lub usunięcia źródła wycieku gazu należy:
– wynieść butlę na zewnątrz pomieszczenia,
– powiadomić osoby mieszkające w pobliżu o zagrożeniu i opuścić budynek,
– jak najszybciej wezwać Straż Pożarną tel. 998, korzystając z telefonu na
zewnątrz.