INFORMACJA

INFORMACJA

Spółdzielczy Klub „Tęcza” w dniach do 25 sierpnia 2020 roku do 4 września 2020
roku będzie czynny w godzinach od 12.00 do 16.00 z wyjątkiem dnia 27 sierpnia br. kiedy to będzie
czynny w godzinach od 14.00 do 20.00.