Informacja

Informacja

U W A G A !!!

W związku z nadal obowiązującym stanem epidemii koronawirusa
COVID-19 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku
prosi o ograniczenie wizyt interesantów
w siedzibie Spółdzielni przy al. Piłsudskiego 1, Dziale Technicznym
Spółdzielni przy ul. Spółdzielców 14 oraz
w Administracjach w Osiedlu Wyzwolenia 2 i w Uniejowie przy ul.Targowej 9 b do najbardziej niezbędnych przypadków.
Prosimy o załatwianie spraw niewymagających osobistego
stawiennictwa drogą mailową: sekretariat@tecza.turek.pl
lub telefoniczną:
– sekretariat tel. 63 280 35 11
– dział czynszów tel. 63 280 35 24
– dział administracji tel. 63 280 35 29; 63 280 35 41
– teleinformator tel. 63 280 35 22
– dział członkowsko-mieszkaniowy tel. 63 280 35 20
– dział techniczno-rozliczeniowy tel. 63 280 35 25
– dział organizacyjno-pracowniczy tel. 63 280 35 46
– dział finansowo – księgowy tel.63 280 35 48
– dział konserwacyjno – remontowy tel. 63 280 35 14
Wszystkie pisma i wnioski kierowane do Spółdzielni można
również składać w skrzynce podawczej umieszczonej
w holu biurowca.
Przypominamy także o obowiązku korzystania z maseczek
ochronnych podczas przebywania w pomieszczeniach Spółdzielni
oraz używania rękawiczek ochronnych
i dezynfekcji rąk.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza”