INFORMACJA

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Tęcza” w Turku przypomina, iż nie można dokonywać opłat czynszowych w kasie Sp-ni.

Opłaty można dokonywać bez dodatkowych opłat na poczcie i w ajencjach pocztowych.

Termin opłaty czynszowej za maj zostaje przedłużony do końca miesiąca.