INFORMACJA

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” w Turku zawiadamia
mieszkańców, że zgodnie z informacją uzyskaną z Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów Konin S.A.
za pośrednictwem PGKIM Spółka z o.o. w Turku planowana przerwa w dostawie ciepłej wody w dniach od 20.05.2016 roku godzina 21.00 (piątek) do 23.05.2016 roku godzina 14.00 (poniedziałek) została odwołana.