Informacja

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” w Turku informuje, że przed montażem indywidualnych anten satelitarnych, internetowych i rolet zewnętrznych na elewacjach budynków mieszkalnych należy warunki
instalacji wymienionych lub innych urządzeń uzgodnić z działem technicznym Spółdzielni, mającym swoją siedzibę w biurowcu Spółdzielni, położonym przy Alei J. Piłsudskiego 1 pokój nr 12 telefon 63 280 35 25.