KONKURS „Najładniej oświetlony balkon”

KONKURS „Najładniej oświetlony balkon”

Zarząd Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 2, Zarząd Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 7 i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” w Turku po raz kolejny ogłasza konkurs na „Najładniej oświetlony balkon w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku”.
Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców os. Wyzwolenia i ul. ks. Dominika Jędrzejewskiego oraz mieszkańców ulic: ul. Milewskiego, Browarnej, Piłsudskiego, Kościuszki, ul. Kączkowskiego, Orzeszkowej i Spółdzielców.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 20 grudnia br. pod nr tel. 63-280-35-29 (pon.- pt.) w godz. 8:00 – 15:00 oraz 63-280-35-16 (pon. – pt.) w godz. 13:00 – 20:00.

Ocena zgłoszonych balkonów odbędzie się w dniach 04 i 05 stycznia 2017r.
Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali nagrody.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJ OŚWIETLONY BALKON W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ NOWEGO ROKU.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
1. Włączenie jak największej liczby mieszkańców w sprawy dotyczące poprawy estetyki osiedli.
TERMIN I MIEJSCE
1.Konkurs organizowany jest na terenie osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej oraz terenach osiedli Samorządów Osiedlowych nr 2 i 7.
2. Konkurs trwa do 06.01.2017r.
3.Podsumowanie konkursu – do pierwszej połowy stycznia.
4.O dokładnym terminie i miejscu podsumowania nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni zaproszeniami.
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE
1.Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
2.Udział w konkursie mogą zgłaszać mieszkańcy osiedli spółdzielczych oraz mieszkańcy osiedli na terenach Samorządów Osiedlowych nr 2 i 7 tj. mieszkańcy os. Wyzwolenia, ul. Ks. D. Jędrzejewskiego, ul. Milewskiego, ul. Browarnej, os. Piłsudskiego, ul. Kościuszki, ul. Kączkowskiego, os. Spółdzielców, ul. Orzeszkowa mieszkający w zasobach mieszkaniowych S.M. Tęcza.
3.Zgłoszenia przyjmowane będą do 20.12.2016r. w Spółdzielczym Klubie „Tęcza” pod nr tel. 63-280-35-16 w godz. 1300 -2000 i Dziale Administracji pod nr tel. 63-280-35-29 w godz. 800 -1500.
4.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz zgłoszenie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr tel. kontaktowego.
NAGRODY
Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali nagrody.
ORGANIZATORZY
Zarząd Osiedla Mieszkańców nr 2, Zarząd Osiedla Mieszkańców nr 7, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” .
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania zdjęć balkonów oraz danych osobowych (imię i nazwisko).