OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Tęcza” w Turku
62-700 Turek, Al. J. Piłsudskiego 1, tel.(63) 280 35 20
ogłasza przetarg
na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy Os. Wyzwolenia 2/30
o strukturze 2 pokojowej, powierzchni użytkowej
47,60 m2, usytuowanego na IV piętrze, c.o., c.w., cena wywoławcza
wynosi 95.000 zł, a wadium stanowi kwotę 19.000 zł.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz osoby prawne, które
wpłacą wadium na konto Spółdzielni nr 94 1320 1449 2765 6615
2000 0004 – Bank Pocztowy i okażą się dowodem wpłaty godzinę przed
przetargiem w dziale członkowsko – mieszkaniowym pokój nr 11.
Przetarg odbędzie się dnia 02.02.2017 r. w siedzibie Spółdzielni
/sala konferencyjna/ o godz. 10.00.
Lokal można oglądać w dniu 26.01.2017 r. w godz. 8.00 – 9.00 oraz w
tym samym dniu w godz. 16.00 – 17.00.
Jednocześnie informujemy, że lokal jest opróżniony,
wymeldowane są wszystkie osoby i nie jest obciążony
zadłużeniem.
Postępowanie przetargowe odbędzie się zgodnie z zasadami
określonymi w § 29 b Statutu Spółdzielni, który będzie wyłożony do
wglądu w podanej wyżej siedzibie Spółdzielni pokój nr 11.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.