OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

U W A G A !!!

W związku z nadal obowiązującym stanem epidemii koronawirusaCOVID-19 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku prosi o ograniczenie wizyt interesantów
w siedzibie Spółdzielni przy al. Piłsudskiego 1, Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Spółdzielców 14 oraz
w Administracjach na 
Osiedlu Wyzwolenia 2 i w Uniejowie przy ul. Targowej 9 b do najbardziej niezbędnych przypadków.

Prosimy o załatwianie spraw niewymagających osobistego stawiennictwa drogą mailową: sekretariat@tecza.turek.pl

lub telefoniczną:

sekretariat tel. 63 280 35 11

dział czynszów tel. 63 280 35 24

– dział administracji tel. 63 280 35 29; 63 280 35 41

– teleinformator tel. 63 28035 22

– dział członkowsko-mieszkaniowy tel. 63 280 35 20

– dział techniczno-rozliczeniowy tel. 63 280 35 2

– dział organizacyjno-pracowniczy tel. 63 280 35 46

– dział finansowo – księgowy tel.63 280 35 48

– dział konserwacyjno – remontowy tel. 63 280 35 14

Wszystkie pisma i wnioski kierowane do Spółdzielni można również składać w skrzynce podawczej umieszczonej
w holu biurowca.

Przypominamy także o obowiązku zakładania maseczek ochronnych podczas przebywania w pomieszczeniach Spółdzielni oraz dezynfekcji rąk. Interesanci nie stosujący się do zalecenia nie będą obsługiwani.