Ogłoszenie

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Turku informuje, iż odbiór odpadów wielogabarytowych-problemowych w 2017 roku odbędzie się w niżej wymienionych terminach:

1/04.08.2017 r. i 03.11.2017 r. – ul. Kolska Szosa 10, 12, 14, 7 a, ul. P.O.W. 8, ul. Wyszyńskiego 5, ul. Uniejowska 19, 21.

2/ 11.08.2017 r. i 10.11.2017 r. – ul. Milewskiego 2, 4, ul. Piłsudskiego 3, ul. Browarna 3.

3/ 18.08.2017 r. i 17.11.2017 r. – ul. Kączkowskiego 22, ul. Składkowskiego 1, ul. Orzeszkowej 1, 3, 5, ul. Spółdzielców 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

4/ 25.08.2017r. i 24.11.2017 r. – ul. Kączkowskiego 2, 4, ul. Kościuszki 10, 12, 14.

5/ 01.09.2017 r. i 01.12.2017 r. – Wyzwolenia 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Jednocześnie informujemy, iż odpady wielogabarytowe – problemowe poza wskazanymi terminami odbioru, każdy mieszkaniec może samemu nieodpłatnie dostarczyć do PSZOK-u zlokalizowanego w Turku przy ul. Polna 4. Odbiór wymienionych odpadów poza wskazanymi terminami jest płatny i wynosi 41,04 zł /brutto za 1m3. W przypadku zlecenia odpłatnego odbioru prosimy o kontakt pod numerem telefonu 63 280 03 46 w celu omówienia warunków wspópracy.