Przetarg

Przetarg

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” w Turku
62-700 Turek, Al. J. Piłsudskiego 1 tel. 063 280 35 21
ogłasza przetarg
na lokal użytkowy o powierzchni 68,10 m², położony w
wolnostojącym budynku przy ul. Kączkowskiego 6 w Turku z
przeznaczeniem na prowadzenie działalności:
handlowo – usługowej
Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1 m² powierzchni wynosi
5,50 zł + opłata za energię cieplną do co + opłata za wodę + podatek
od nieruchomości + podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2016 roku w
siedzibie Spółdzielni w Turku przy Al. J. Piłsudskiego 1 (sala
konferencyjna) o godzinie 10.00.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne lub prawne, które
wpłaciły wadium w wysokości 1.000,- zł w kasie Spółdzielni w dniu
3 października 2016 roku w godzinach od 8ºº do 9ºº.
Lokal można oglądać w dniu 30 września 2016 roku w godzinach
od 9ºº do 10ºº.
Regulamin przetargu jest wyłożony do wglądu w podanej wyżej
siedzibie Spółdzielni pokój nr 6.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” w Turku
62-700 Turek, Al. J. Piłsudskiego 1 tel. 063 280 35 21
ogłasza przetarg
na lokal użytkowy o powierzchni 38,00 m², położony w
wolnostojącym budynku przy Alei J. Piłsudskiego 3 w Turku z
przeznaczeniem na prowadzenie działalności:
handlowo – usługowej
Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1 m² powierzchni wynosi
5,00 zł plus podatek VAT.
Ponadto do miesięcznych opłat należą: opłata za wodę i podatek od
nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2016 roku w
siedzibie Spółdzielni w Turku przy Al. J. Piłsudskiego 1 (sala
konferencyjna) o godzinie 10.30.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne lub prawne, które
wpłaciły wadium w wysokości 500,- zł w kasie Spółdzielni w dniu
3 października 2016 roku w godzinach od 8ºº do 9ºº.
Lokal można oglądać w dniu 30 września 2016 roku w godzinach
od 10ºº do 11ºº.
Regulamin przetargu jest wyłożony do wglądu w podanej wyżej
siedzibie Spółdzielni pokój nr 6.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.