Przetarg

  • Tęcza
  • Monika Pawlak
  • 27 października 2016

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Tęcza” w Turku
62-700 Turek, Al. J. Piłsudskiego 1, tel.(63) 280 35 20

ogłasza przetarg

na sprzedaż boksu garażowego zespół 1 boks garażowy nr 15
położonego w Uniejowie przy ul. Szkolnej o powierzchni użytkowej
18,85 m2 cena wywoławcza wynosi 16.700 zł , a wadium stanowi kwotę 3.340 zł.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz osoby prawne, które
wpłacą wadium na konto Spółdzielni nr 94 1320 1449 2765 6615
2000 0004 – Bank Pocztowy i okażą się dowodem wpłaty godzinę przed
przetargiem w dziale członkowsko – mieszkaniowym pokój nr 11.

Przetarg odbędzie się dnia 14.11.2016 r. w siedzibie Spółdzielni
/sala konferencyjna/ o godz. 10.00.

Garaż można oglądać w dniu 08.11.2016 r. w godz. 8.00 – 9.00 .
Postępowanie przetargowe odbędzie się zgodnie z zasadami
określonymi w § 29 b Statutu Spółdzielni, który będzie wyłożony do
wglądu w podanej wyżej siedzibie Spółdzielni pokój nr 11.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.