Przetarg

  • Tęcza
  • Monika Pawlak
  • 22 listopada 2016

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Tęcza” w Turku
62-700 Turek, Al. J. Piłsudskiego 1, tel.(63) 280 35 20
ogłasza przetarg

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy
Os. Wyzwolenia 2/30 o strukturze 2 pokojowej, powierzchni
użytkowej 47,60 m2, usytuowanego na IV piętrze, c.o., c.w., cena
wywoławcza wynosi 98 000 zł, a wadium stanowi kwotę 19 600 zł.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz osoby prawne, które
wpłacą wadium na konto Spółdzielni nr 94 1320 1449 2765 6615
2000 0004 – Bank Pocztowy i okażą się dowodem wpłaty godzinę przed
przetargiem w dziale członkowsko – mieszkaniowym pokój nr 11.

Przetarg odbędzie się dnia 07.12.2016 r. w siedzibie Spółdzielni
/sala konferencyjna/ o godz. 10.00.
Lokal można oglądać w dniu 30.11.2016 r. w godz. 8.00 – 9.00 .

Jednocześnie informujemy, że lokal jest opróżniony, wymeldowane są wszystkie osoby i nie jest obciążony
zadłużeniem.
Postępowanie przetargowe odbędzie się zgodnie z zasadami
określonymi w § 29 b Statutu Spółdzielni, który będzie wyłożony do
wglądu w podanej wyżej siedzibie Spółdzielni pokój nr 11.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.