Przetarg

  • Tęcza
  • Monika Pawlak
  • 17 października 2017

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Tęcza” w Turku
62-700 Turek, Al. J. Piłsudskiego 1, tel.(63) 280 35 20
ogłasza przetarg

na sprzedaż boksów garażowych z przynależnym gruntem położonych
w Tuliszkowie przy ul. Targowej 10

Przetargi odbędą się dnia 09.11.2017 r. w siedzibie Spółdzielni /sala konferencyjna/
– zespół 2 boks garażowy nr 9 o pow. użytkowej 12,20 m2 cena wywoławcza 9.000 zł , a wadium
stanowi kwotę 1.800 zł – godz. 11.00
– zespół 2 boks garażowy nr 10 o pow. użytkowej 12,20 m2 cena wywoławcza 9.000 zł , a wadium
stanowi kwotę 1.800 zł – godz. 11.15
– zespół 2 boks garażowy nr 11 o pow. użytkowej 12,10 m2 cena wywoławcza 9.000 zł , a wadium
stanowi kwotę 1.800 zł – godz. 11.30
– zespół 2 boks garażowy nr 12 o pow. użytkowej 12,05 m2 cena wywoławcza 9.000 zł , a wadium
stanowi kwotę 1.800 zł – godz. 11.45
– zespół 2 boks garażowy nr 13 o pow. użytkowej 12,45 m2 cena wywoławcza 9.000 zł , a wadium
stanowi kwotę 1.800 zł – godz. 12.00
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz osoby prawne, które wpłacą wadium na
konto Spółdzielni nr 94 1320 1449 2765 6615 2000 0004 – Bank Pocztowy i okażą się
dowodem wpłaty godzinę przed przetargiem w dziale członkowsko – mieszkaniowym pokój
nr 11.
Garaże można oglądać w dniu 26.10.2017 r. w godzinach 9.00 – 10.00 .
Postępowanie przetargowe odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w § 29 b
Statutu Spółdzielni, który będzie wyłożony do wglądu w podanej wyżej siedzibie
Spółdzielni pokój nr 11.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.