Przetarg

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Tęcza” w Turku
62-700 Turek, Al. J. Piłsudskiego 1, tel.(63) 280 35 20
ogłasza przetarg

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy ul. Kolska Szosa 14/49 o strukturze 2 pokojowej, powierzchni użytkowej 32,30 m2, usytuowanego na IV piętrze, c.o., c.w., cena wywoławcza
wynosi 78. 288 zł, a wadium stanowi kwotę 15. 658 zł. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz osoby prawne, które wpłacą wadium na konto Spółdzielni nr 94 1320 1449 2765 6615 2000 0004 – Bank Pocztowy i okażą się dowodem wpłaty godzinę przed przetargiem w dziale członkowsko – mieszkaniowym pokój nr 11.

Przetarg odbędzie się dnia 23.01.2019 r. w siedzibie Spółdzielni
/sala konferencyjna/ o godz. 10.00.

Lokal można oglądać w dniu 18.01.2019 r. w godz. 9.00 – 10.00 .
Jednocześnie informujemy, że lokal jest opróżniony,
wymeldowane są wszystkie osoby i nie jest obciążony
zadłużeniem.
Postępowanie przetargowe odbędzie się zgodnie z zasadami
określonymi w § 29 b Statutu Spółdzielni, który będzie wyłożony do
wglądu w podanej wyżej siedzibie Spółdzielni pokój nr 11.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.