PRZETARG

PRZETARG

 

Spółdzielnia    Mieszkaniowa

„Tęcza” w Turku

62-700 Turek,  Al. J. Piłsudskiego 1, tel.(63) 280 35 20

ogłasza  przetarg

 

 na  sprzedaż   lokalu  mieszkalnego  położonego  w Turku  przy ul. Spółdzielców 8/33 o strukturze 1 pokojowej, powierzchni użytkowej  28,85 m2, usytuowanego na parterze, c.o., c.w., cena wywoławcza wynosi 103.514 zł, a wadium stanowi kwotę 20.700  zł.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne  oraz osoby prawne, które wpłacą wadium  na konto Spółdzielni   nr  94 1320 1449 2765 6615 2000 0004  – Bank Pocztowy i okażą się dowodem wpłaty godzinę przed przetargiem w dziale członkowsko – mieszkaniowym pokój nr 11.

Przetarg odbędzie się dnia  28.01.2021 r. w siedzibie Spółdzielni /sala konferencyjna/ o godz. 1000.

Lokal  można oglądać w dniu 21.01.2021 r. w godz. 800 – 9.00

Jednocześnie informujemy, że lokal jest opróżniony, wymeldowane są wszystkie osoby i nie jest obciążony zadłużeniem.

Postępowanie przetargowe odbędzie się zgodnie z zasadami  określonymi  w § 29 b Statutu Spółdzielni, który będzie wyłożony do wglądu  w  podanej wyżej siedzibie Spółdzielni  pokój nr 11.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.