Przetarg

Przetarg

 

Spółdzielnia    Mieszkaniowa

„Tęcza” w Turku

62-700 Turek, Al. J. Piłsudskiego 1, tel.(63)2803520

ogłasza  przetarg

 na  sprzedaż   lokalu  mieszkalnego  położonego  w Turku  przy
ul. Spółdzielców 16/23
 o strukturze 2 pokojowej, powierzchni użytkowej  37,80 m2, usytuowanego na I piętrze, c.o., cena wywoławcza wynosi 144.796 zł, a wadium stanowi kwotę 28.960  zł.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne  oraz osoby prawne, które wpłacą wadium  na konto Spółdzielni   nr  22 1020 2762 0000 1102 0000 7799  – Bank PKO BP SA i okażą się dowodem wpłaty godzinę przed przetargiem w dziale członkowsko – mieszkaniowym pokój nr 11.

Przetarg odbędzie się dnia  14.09.2022 r. w siedzibie Spółdzielni /sala konferencyjna/ o godz. 1000.

Lokal  można oglądać w dniu 06.09.2022 r. w godz. 800 – 900

Jednocześnie informujemy, że lokal jest opróżniony, wymeldowane są wszystkie osoby i nie jest obciążony zadłużeniem.

Postępowanie przetargowe odbędzie się zgodnie z zasadami  określonymi  w § 29 b Statutu Spółdzielni, który będzie wyłożony do wglądu  w  podanej wyżej siedzibie Spółdzielni  pokój nr 11.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.