PRZETARG

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa„Tęcza” w Turku
62-700 Turek, Al. J. Piłsudskiego 1, tel.(63)2803520
ogłasza przetarg
na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy
ulicy Kościuszki 14/39 o strukturze dwupokojowej, powierzchni
użytkowej 47,30 m2, usytuowanego na II piętrze, c.o, cena
wywoławcza wynosi 85.760 zł, a wadium stanowi kwotę 17.152 zł.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz osoby prawne, które
wpłacą wadium na konto Spółdzielni nr 94 1320 1449 2765 6615 2000
0004 – Bank Pocztowy i okażą się dowodem wpłaty godzinę przed
przetargiem w dziale członkowsko – mieszkaniowym pokój nr 11.
Przetarg odbędzie się dnia 18.08.2015 r. w siedzibie Spółdzielni
/sala konferencyjna/ o godz. 10.00 .
Mieszkanie można oglądać w dniu 10.08.2015 r. w godzinach 9.00 – 10.00
i 17. 30 – 18 .30 .
Postępowanie przetargowe odbędzie się zgodnie z zasadami
określonymi w § 29 b Statutu Spółdzielni, który będzie wyłożony do
wglądu w podanej wyżej siedzibie Spółdzielni pokój nr 11.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn