Przetarg

  • Tęcza
  • Monika Pawlak
  • 6 października 2015

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Tęcza” w Turku
62-700 Turek, Al. J. Piłsudskiego 1, tel.(63)2803520
ogłasza przetarg
na sprzedaż boksów garażowych położonych w Tuliszkowie przy ul. Targowej 10
Przetargi odbędą się dnia 21.10.2015 r. w siedzibie Spółdzielni /sala konferencyjna/
– zespół 2 boks garażowy nr 9 o pow. użytkowej 12,20 m2 cena wywoławcza 11.600 zł , a wadium
stanowi kwotę 2.320 zł – godz. 1000
– zespół 2 boks garażowy nr 10 o pow. użytkowej 12,20 m2 cena wywoławcza 11.600 zł , a wadium
stanowi kwotę 2.320 zł – godz. 1030
– zespół 2 boks garażowy nr 11 o pow. użytkowej 12,10 m2 cena wywoławcza 11.600 zł , a wadium
stanowi kwotę 2.320 zł – godz. 1100
– zespół 2 boks garażowy nr 12 o pow. użytkowej 12,05 m2 cena wywoławcza 11.600 zł , a wadium
stanowi kwotę 2.320 zł – godz. 1130
– zespół 2 boks garażowy nr 13 o pow. użytkowej 12,45 m2 cena wywoławcza 11.600 zł , a wadium
stanowi kwotę 2.320 zł – godz. 1200
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz osoby prawne, które wpłacą wadium na
konto Spółdzielni nr 94 1320 1449 2765 6615 2000 0004 – Bank Pocztowy i okażą się
dowodem wpłaty godzinę przed przetargiem w dziale członkowsko – mieszkaniowym pokój
nr 11.
Garaże można oglądać w dniu 14.10.2015 w godzinach 900 – 1000 .
Postępowanie przetargowe odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w § 29 b
Statutu Spółdzielni, który będzie wyłożony do wglądu w podanej wyżej siedzibie
Spółdzielni pokój nr 11.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.