PRZETARG

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” w Turku
62-700 Turek, Al. J. Piłsudskiego 1, tel. (63) 280 35 20
ogłasza przetarg 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Turku przy ul. Spółdzielców 8/59 o strukturze 2 pokojowej, powierzchni użytkowej
37,69 m2, usytuowanego na IV piętrze, c.o., , cena wywoławcza wynosi
72.160 zł, a wadium stanowi kwotę 14. 432 zł.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz osoby prawne, które
wpłacą wadium na konto Spółdzielni nr 94 1320 1449 2765 6615
2000 0004 – Bank Pocztowy i okażą się dowodem wpłaty godzinę przed
przetargiem w dziale członkowsko – mieszkaniowym pokój nr 11.
Przetarg odbędzie się dnia 21.03.2016 r. w siedzibie Spółdzielni
/sala konferencyjna/ o godz. 10.00.
Lokal można oglądać w dniu 14.03.2016 r. w godz. 8.00 – 9.00 .
Postępowanie przetargowe odbędzie się zgodnie z zasadami
określonymi w § 29 b Statutu Spółdzielni, który będzie wyłożony do
wglądu w podanej wyżej siedzibie Spółdzielni pokój nr 11.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.