PRZETARG

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Tęcza” w Turku
62-700 Turek, Al. J. Piłsudskiego 1, tel.(63) 280 35 20

ogłasza przetarg

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Turku przyul.Spółdzielców 8/59 o strukturze 2 pokojowej, powierzchni użytkowej 37,69 m2, usytuowanego na IV piętrze, c.o., , cena wywoławcza wynosi
72 .160 zł, a wadium stanowi kwotę 14 .432 zł.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz osoby prawne, które
wpłacą wadium na konto Spółdzielni nr 94 1320 1449 2765 6615
2000 0004 – Bank Pocztowy i okażą się dowodem wpłaty godzinę przed
przetargiem w dziale członkowsko – mieszkaniowym pokój nr 11.
Przetarg odbędzie się dnia 06.05.2016 r. w siedzibie Spółdzielni
/sala konferencyjna/ o godz. 10.00.
Lokal można oglądać w dniu 28.04.2016 r. w godz. 8.00 – 9.00 .
Postępowanie przetargowe odbędzie się zgodnie z zasadami
określonymi w § 29 b Statutu Spółdzielni, który będzie wyłożony do
wglądu w podanej wyżej siedzibie Spółdzielni pokój nr 11.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.