Przetarg

Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” 

w Turku

62-700 Turek,

Al. J. Piłsudskiego 1

tel. (63) 280 35 20

 ogłasza przetarg

na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Turku przy ulicy:

– ul. Kościuszki14/17 o strukturze jednopokojowej, powierzchni użytkowej 28,50m2,

usytuowanego na parterze, c.o, cena wywoławcza wynosi 53.450 zł, a wadium

stanowi kwotę 10.690 zł. 

– ul. Kościuszki 14/39 o strukturze dwupokojowej, powierzchni użytkowej 47,30m2,

usytuowanego na II piętrze, c.o, cena wywoławcza wynosi 85.760 zł, a wadium

stanowi kwotę 17.152 zł.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz osoby prawne, które wpłacą wadium na konto

Spółdzielni nr 94 1320 1449 2765 6615 2000 0004 – Bank Pocztowy i okażą się dowodem

wpłaty godzinę przed przetargiem w dziale członkowsko-mieszkaniowym pokój nr 11.

Przetarg odbędzie się dnia 09.07.2015r. w siedzibie Spółdzielni /sala konferencyjna/

o godz. 10.00 na lokal przy ul. Kościuszki 14/17, o godz. 11.00 na lokal przy

ul. Kościuszki 14/39.

Mieszkania można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z działem administracji

Spółdzielni (pokój nr 2) tel.. 63 280 35 29.

Postępowanie przetargowe odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w & 29 b Statutu

Spółdzielni, który będzie wyłożony do wglądu w podanej wyżej siedzibie Spółdzielni pokój nr 11.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.