Informacja

Informacja

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Tęcza” w Turku
62-700 Turek, Al. Piłsudskiego 1, tel. 63 280 35 20
zawiadamia członków oczekujących i kandydatów, że
posiada w swojej dyspozycji lokal mieszkalny położony w
Turku przy ulicy:
– Spółdzielców 8/59 o strukturze dwupokojowej , c.o, IV
piętro, pow. użytkowa – 37,69 m2.
Członkowie i kandydaci zainteresowani ustanowieniem
prawa odrębnej własności do lokalu proszeni są o zgłoszenie
się w dziale członkowsko-mieszkaniowym pok. nr 11 w
terminie do dnia 15.03.2016 r. w godz. 10.00-14.00.