XX Turniej o puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza”

XX Turniej o puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza”

1. Organizatorzy:
Turkowskie Towarzystwo Szachowe „Tęcza”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” w Turku
2. Termin i miejsce: 3 lipca 2016 r.
62-700 Turek, Spółdzielczy Klub „Tęcza”, ul. Spółdzielców 4
3. Warunki udziału:
turniej ma charakter otwarty, mogą w nim wystartować wszyscy chętni, bez względu na prezentowany poziom gry i przynależność klubową; jedyne wymogi to:
• wpisowe:
seniorzy – 20 zł
juniorzy, kobiety, zawodnicy powyżej 60 lat – 10 zł
członkowie TTSzach. „Tęcza” – bezpłatnie
• dostarczenie 1 kpl. szachów + sprawny zegar na 2 zawodników (nie dotyczy zawodników zgłoszonych do 30.06.2016 r.)
4. System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund tempem P`15. Obowiązujące będą aktualne przepisy dla szachów szybkich (Kodeks Szachowy).
5. Zapisy od godz. 9.00 do 9.45
Rozpoczęcie – godz. 10.00

Zakończenie – ok. 16.00
6. Klasyfikacja końcowa ustalona będzie na podstawie następujących kryteriów: suma zdobytych punktów, średni Bucholtz, ilość zwycięstw, pełen Bucholtz, progres.
7. Nagrody: RZECZOWE – budżet nagród wynosi 2000 zł
w klasyfikacji generalnej nagrodzonych zostanie 6 pierwszych uczestników, w tym za:
I M-ce – Puchar Prezesa S.M. „Tęcza” + nagroda o wartości ok. 400 zł
Nagrody dodatkowe:
• dla 3 najlepszych zawodników Powiatu Tureckiego,
• dla 3 najlepszych juniorek do lat 16 (przy min. 5 startujących),
• dla 3 najlepszych juniorów do lat 16 (przy min. 5 startujących),
• dla 3 najlepszych zawodników bez kategorii centralnej i rankingu FIDE <1700,
• dla najlepszej kobiety,
• dla najlepszego uczestnika powyżej 60 lat,
• nagrody rozlosowane spośród wszystkich uczestników obecnych na uroczystości zakończenia.
W turnieju można być nagrodzonym tylko raz (nie dotyczy nagród losowanych). Prosimy o zgłaszanie podczas zapisów do turnieju faktu przynależności do poszczególnych kategorii (junior, juniorka, powyżej 60 lat).
8. Różne:
Koszty uczestnictwa i ubezpieczenia pokrywają zawodnicy we własnym zakresie.
9. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do Organizatora.
10. Informacje i zgłoszenia:
Witold Walaszczyk tel. kom. 609 18 64 30, email: witwal6@wp.pl