XXVI Turniej o puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku

XXVI Turniej o puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku