Modem Arris CM550B

Budowa i opis podstawowych właściwości modemu Arris CM550B

Panel przedni

modem1

 

Opis panelu przedniego

Numer Nazwa diody Stan
A Dioda zasilania (POWER) Świeci się, gdy do urządzenia podłączone jest zasilanie prądem przemiennym
B Dioda sygnału (DS) Pulsuje, gdy modem odbiera dane z sieci kablowej, świeci gdy jest podłączony (zalogowany) do sieci kablowej
C Dioda sygnału (US) Pulsuje, gdy modem wysyła dane do sieci kablowej, świeci gdy jest podłączony (zalogowany) do sieci kablowej
D Dioda sygnału kablowego (Online) Pulsuje, gdy modem jest odłączony od Internetu, świeci gdy modem jest podłączony do Internetu
E Dioda połączenia z urządzeniem zewnętrznym (Link) Sygnalizuje stan połączenia między modemem a komputerem. Dioda nie świeci się, gdy modem nie ma połączenia z komputerem bądź miga, gdy modem ma połączenie z komputerem poprzez kabel Ethernet lub USB i dane są wysyłane lub pobierane

panel tylny

modem-tyl

Numer Nazwa Opis
A POWER Gniazdo, do którego podłącza się wtyczkę kabla zasilającego
B USB Port USB służący do połączenia z portem USB w komputerze
C Ethernet Gniazdo RJ-45 służące do połączenia z portem Ethernet w komputerze lub w innym urządzeniu peryferyjnym
D RESET Przycisk resetujący modem służący do powrotu modemu do domyślnych ustawień fabrycznych
E CABLE Złącze „F” służące do podłączenia kabla koncentrycznego instalowanego przez operatora sieci kablowej