Modem Thomson TCM420

Budowa i opis podstawowych właściwości modemu Thomson TCM420

Panel przedni

modem2

 

Opis panelu przedniego

Numer Nazwa diody Stan
A Message Dioda nieaktywna
B Cable Activity Dioda wskazuje przesyłanie danych po liniach kablowych. Dioda nie świeci, gdy dane nie są przesyłane, natomiast miga podczas ich przesyłania
C CableLink Dioda określa stan połączenia kablowego. Dioda nie świeci, gdy nie ma połączenia kablowego, natomiast świeci, gdy modem jest zarejestrowany w sieci i można przesyłać dane
D PCLink Dioda sygnalizuje połączenie między komputerem a modemem. Dioda nie świeci, gdy nie ma sygnału, świeci gdy sygnał jest obecny lecz nie odbywa się nadawanie ani odbiór. Dioda miga podczas nadawania i odbioru.
E Internet Dioda wskazuje, czy połączenie z Internetem jest aktywne

panel tylny

modem2-tyl

Nr Nazwa Opis
A 12VDC Gniazdo, do którego podłącza się wtyczkę kabla zasilającego
B RESET Przycisk resetujący modem służący do powrotu modemu do domyślnych ustawień fabrycznych
C Ethernet Gniazdo RJ-45 służące do połączenia z portem Ethernet w komputerze lub w innym urządzeniu peryferyjnym
D USB Port USB służący do połączenia z portem USB w komputerze
E Cable Złącze „F” służące do podłączenia kabla koncentrycznego instalowanego przez operatora sieci kablowej