Wszystkie aktualności

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Turku informuje, iż odbiór odpadów wielogabarytowych-problemowych w 2017 roku odbędzie się w niżej wymienionych terminach: 1/04.08.2017 r. i 03.11.2017 r. – ul. Kolska Szosa 10, 12, 14, 7 a, ul. P.O.W. 8, ul. Wyszyńskiego 5, ul. Uniejowska 19, 21. 2/ 11.08.2017 r. i 10.11.2017 r. – […]

czytaj całość

WALNE ZGROMADZENIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „TĘCZA” W TURKU, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE § 76 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI ZWOŁUJE WALNE ZGROMADZENIE KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W TRZECH CZĘŚCIACH W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH I MIEJSCACH: W DNIU 20 CZERWCA 2017 r. O GODZ. 17.00 W W SALI OSP W UNIEJOWIE CZĘŚĆ III – obejmująca: a) członków uprawnionych do lokali mieszkalnych i […]

czytaj całość

SPOTKANIA 50+

Spółdzielczy Klub „Tęcza” zaprasza na projekcję baletu „KORSARZ” (Adolphe Adam) , która odbędzie się 21.04.2017r. o godz. 17.00. Korsarz to romantyczna i pełna egzotyki historia pirata Konrada i niewolnicy Medory. Libretto: Lankedem, handlarz niewolników, przedstawia swoje towary na rynku w Adrianopolu. Pasza Seid, zakupiwszy już młodą niewolnicę Gulnary, zauważa nagle Medorę, która oczarowuje go swą […]

czytaj całość