wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie