Informacja

W dniach od 2023-09-02  godz. 23.00  do 2023-09-03  godz. 06:00 nastąpi przerwa w dostępie do internetu ze względu na prace planowe prowadzone przez Orange. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie SM „Tęcza” w Turku w dniu 27.06.2023 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” w Turku uprzejmie informuje, że w związku z awarią sieci Orange niezależną od Spółdzielni jest brak dostępu do internetu. Za utrudnienia przepraszamy.

projekty uchwał  WZ

Sprawozdanie Zarządu za rok 2022 rok

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Tęcza” w Turku z działalności za 2022 rok

Regulamin WZ Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza” w Turku

zgłoszenie kandydatów na delegata – druki

Walne Zgromadzenie 2023